Černý humor

muaymag.com

Náhodný vtip - černý humor

Potkají se dva koktaví kamarádi: „Nnnnazdar Pppepo, ttak cco, jjjak sse mmmáš?”

„Aaale jjo, dddobrý.”

„Nnno, a ccco tten ttvůj lllogopppedickej kkkurz?”

„Aaale jjjo, dddobrý, ppposlouchej: Třistatřiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřiatřicet stříbrných střech.”

„Nnnno ttto jje úúplně ssskvělý, nnne?”

„Aaaale jjo, kkdyž oona nna ttto zzas ttak ččasto nnepřijde řřeč!”

« 229 / 243 »

Nezávislé odkazy: